LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

29/09/2017 22:52 — 1181
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 40 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)
 

                   I.  HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 02/10/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Lễ khánh thành hạng mục công trình KTL.B1 và Khai giảng năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh tế - Luật Tp.HCM   Trường Đại học Kinh tế - Luật Tp.HCM (Khu phố 3, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức)
14 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì họp hội ý lãnh đạo Trường   - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
13 giờ 30 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp Ban điều hành Đề án Thành phố thông minh  Cùng dự:
 - Đại diện khoa Kỹ thuật – Công nghệ
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương
Thứ ba, ngày 03/10/2017
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền nghe  ThS. Cao Thanh Xuân – Khoa Kỹ thuật - Công nghệ báo cáo về ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ khoa học và công nghệ của Trường  - ThS. Cao Thanh Xuân (Khoa Kỹ thuật - Công nghệ;
 - Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật -  Công nghệ;
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Kế hoạch - Tài chính;
 - Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin.
Phòng họp 2
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với các khoa: Sư phạm, Lịch sử, Ngữ Văn, Công tác xã hội về việc  điều chỉnh, bổ sung 12 tín chỉ của chương trình đào tạo khóa 2017- 2021 (theo tinh thần cuộc họp ngày 21/9)
 - Trưởng khoa và trưởng bộ môn các khoa: Sư phạm, Lịch sử, Ngữ Văn, Công tác xã hội;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 - Viện trưởng Viện phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng họp 4
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với các khoa: Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngoại ngữ về việc  điều chỉnh, bổ sung 12 tín chỉ của chương trình đào tạo khóa 2017- 2021 (theo tinh thần cuộc họp ngày 21/9)  - Trưởng khoa và trưởng bộ môn các khoa: Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngoại ngữ;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 -  Viện trưởng Viện phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng họp 4
15 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với các khoa: Kinh tế, Hành chính - Luật về việc  điều chỉnh, bổ sung 12 tín chỉ của chương trình đào tạo khóa 2017- 2021 (theo tinh thần cuộc họp ngày 21/9) -  Trưởng khoa và trưởng bộ môn các khoa: Kinh tế,  Hành chính - Luật;
-  Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
-    Viện trưởng Viện phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng họp 4
17 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự “Đêm hội trăng rằm”  do Công đoàn Trường tổ chức cho con em cán bộ, viên chức nhân dịp Tết trung thu  - Tổ trưởng các tổ công đoàn;
 - Con em cán bộ, viên chức thuộc Trường;
 -  Những người quan tâm.
Hội trường 1
Thứ tư, ngày 04/10/2017
8 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường "Giá trị hiện thực của Mỹ thuật hiện đại Việt Nam giai đoạn 1954-1975" do ThS. Nguyễn Thị Kim Ngoan làm chủ nhiệm đề tài  -  Đại diện phòng Khoa học;
 - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1222/QĐ-ĐHTDM ngày 14/9/2017.
Phòng họp 2
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với các khoa: Khoa học Tự nhiên, Khoa học quản lý về việc  điều chỉnh, bổ sung 12 tín chỉ của chương trình đào tạo khóa 2017- 2021 (theo tinh thần cuộc họp ngày 21/9)  - Trưởng khoa và trưởng bộ môn các khoa: Khoa học Tự nhiên, Khoa học quản lý;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 - Viện trưởng Viện phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng họp 4
9 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với các khoa: Kỹ thuật - Công nghệ, Kiến trúc - Xây dựng về việc  điều chỉnh, bổ sung 12 tín chỉ của chương trình đào tạo khóa 2017- 2021 (theo tinh thần cuộc họp ngày 21/9)  - Trưởng khoa và trưởng bộ môn các khoa: Kỹ thuật - Công nghệ, Kiến trúc - Xây dựng;
 -  Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 - Viện trưởng Viện phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng họp 4
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp tiếp và làm việc với Công ty TNHH Điện tử Foster trao đổi về việc hợp tác thực tập cho sinh viên  - Lãnh đạo khoa: Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế;
 - Lãnh đạo phòng Đào tạo đại học;
 - Giám đốc Trung tâm Thị trường lao động.
Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 05/10/2017
14 giờ 00  Bí thư Đảng ủy Trường chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Phòng họp 2
Thứ sáu, ngày 06/10/2017
7 giờ 30  Ủy nhiệm Bí thư Đoàn trường dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022   Hội trường A – Tỉnh ủy Tây Ninh
9 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự họp chi bộ phòng ban 2   Phòng họp 2
9 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự khai giảng khóa học "Thiết kế nghiên cứu và hoạt động nhận tài trợ trong nghiên cứu khoa học" do Viện Phát triển chất lượng giáo dục tổ chức (Khóa học diễn ra cả ngày 06/10 và sáng ngày 07/10)  -  Các cá nhân đăng ký tham gia khóa học. Phòng họp 4
 
                 
                II. 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

               1. Khoa Khoa học tự nhiên:
              -  Tổ chức Lễ đón tân sinh viên năm I (17 giờ 00 ngày 02/10, tại Hội trường 1).

               2. Khoa Ngoại ngữ:
             - Lãnh đạo và giảng viên khoa đi thực tế chuyên môn tại Sở Giáo dục - Đào tạo và một số trường THPT thuộc tỉnh Bình Thuận (Ngày 02/10 và 03/10).

               3. Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc:
             - Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017-2018 (14 giờ 00 ngày 02/10, tại Văn phòng khoa).

               4. Phòng Khoa học:
             - Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường "Điêu khắc công cộng trong môi trường văn hóa đô thị Bình Dương" do ThS. Phạm Tấn Phước làm chủ nhiệm đề tài (9 giờ 00 ngày 04/10, tại phòng họp 2).

               5. Viện Phát triển chất lượng giáo dục:
             - Tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy hòa hợp tích cực ISW cho giảng viên các khoa Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngữ Văn (Từ ngày 03/10 – 06/10).
             - Tổ chức họp với lãnh đạo: phòng Hợp tác Quốc tế, khoa Ngoại ngữ, khoa Sư phạm bàn về việc hợp tác với Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore (NIE) và Nhà xuất bản Cengage trong công tác đào tạo và xuất bản sách (14 giờ 00 ngày 05/10, tại phòng họp 3).
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 30  tháng 9 năm 2017
                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                               TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                           
 
 
 
 
                                                                     ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan