LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

18/08/2017 16:58 — 1279
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 34 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)
 

              I.  HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 21/8/2017
6 giờ 45 Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp học Lớp cao cấp chính trị từ ngày 16/8 – 30/8/2017 (cả ngày)   Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
8 giờ 00 Ủy nhiệm Trưởng phòng Đào tạo đại học dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   Phòng họp A, Tầng 16, Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ ba, ngày 22/8/2017
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp Ban Nội dung Hội thảo Quốc tế “Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững”  - Phó trưởng khoa Công tác xã hội;
 - PGS.TS. Nguyễn An Lịch, ThS. Lê Chí An, ThS. Lê Anh Vũ (khoa Công tác xã hội).;
 -  Khách mời (có thư mời riêng).
Phòng họp 2
9 giờ 00 Hiệu trưởng tiếp và làm việc với Công ty cổ phần Nhân đạo Đồng Công trao đổi hợp tác về nghiên cứu khoa học  - Lãnh đạo phòng Khoa học;
 - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
 - Lãnh đạo khoa Khoa học tự nhiên.
Phòng khách
Thứ tư, ngày 23/8/2017
  Các khoa tổ chức nhận hồ sơ nhập học và đón tân sinh viên hệ chính quy năm I (từ 23/8 – 25/8/2017)  Các khoa được phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch số 55/KH-ĐHTDM ngày 25/7/2017. Các phòng dãy C1
8 giờ 00 Hiệu trưởng nghe phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo phương án thu học phí  -  Các Phó Hiệu trưởng;
 -  Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học;
 -  Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp thảo luận về cách tiếp cận của Cộng đồng thông minh thế giới, Đề án Thành phố thông minh Bình Dương và chương trình hành động theo lịch của Ủy ban nhân dân tỉnh  Cùng dự:
 - Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ.
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh
Thứ sáu, ngày 25/8/2017
6 giờ 30  Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỉ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2017) và ngày Quốc khánh 02/9
Quý thầy, cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 5 giờ 50 để xe đưa đi.
Trang phục: Nam mặc âu phục, thắt cà-vạt; Nữ mặc áo dài.
 -  Lãnh đạo Trường;
 -  Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn trường;
 -  Trưởng, phó các phòng, ban, viện, trung tâm;
 - Các CBVC là Cựu chiến binh;
 - Đoàn viên Chi đoàn khối chuyên viên (Phòng Công tác Sinh viên huy động 02 sinh viên Nam mặt đồng phục trường để khiêng tràng hoa).
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
7 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội thảo khoa học cấp Trường “Nam Bộ từ năm 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài”  - Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường ;
 - Giảng viên khoa Sử ;
 - Sinh viên ngành Lịch sử (do khoa Sử điều động và quản lý) ;
 - Những người quan tâm.
Hội trường 2
9 giờ 00 Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng dự họp mặt kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9   Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh
 
                      II.   HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 21/8/2017
14 giờ 00 Viện Phát triển chất lượng giáo dục và phòng Tổ chức họp bàn các vấn đề về quy định chức danh giảng viên  - Lãnh đạo phòng Tổ chức;
 - Lãnh đạo Viện Phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng họp 3
Thứ tư, ngày 23/8/2017
13 giờ 30  Phòng Khoa học dự họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện đề tài cấp tỉnh “Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương”  Cùng dự:
 - ThS. Đỗ Thị Ý Nhi, PGS.TS. Phan Đức Dũng (khoa Kinh tế)
Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
Thứ sáu, ngày 25/8/2017
10 giờ 00  Phòng Khoa học tiếp và làm việc với Bà Kate Lee – Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học ChiNan, Đài Loan trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững”  - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Hợp tác quốc tế;
 - Lãnh đạo khoa Công tác xã hội.
Phòng họp 2
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 18  tháng 8 năm 2017
                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                        TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                                                   
 
 
                                                                                         
                                                       Lê Nguyễn Xuân Lan