LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

11/08/2017 17:17 — 1263
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 33 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)
 

                   I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 14/8/2017
8 giờ 00 Hiệu trưởng chủ trì hội ý lãnh đạo Trường  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng phòng Tổ chức;
 -  Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
9 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp bàn về chương trình đào tạo ngoại ngữ không chuyên  -  Lãnh đạo trung tâm Ngoại ngữ;
 - Lãnh đạo các khoa: Ngoại ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc;
 -  Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 - Viện trưởng Viện phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng họp 3
  Các khoa tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm cho sinh viên hệ chính quy năm 2,3,4,5 từ ngày 14/8 – 20/8/2017 (theo Kế hoạch số 54/KH-ĐHTDM ngày 24/7/2017)
Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 00, buổi chiều 13 giờ 00.
   
14 giờ 00 Hiệu trưởng dự họp Chi bộ Phòng ban 1 và Hội nghị Tổ Công đoàn Phòng ban 1 nhiệm kỳ 2017-2022  - Đảng viên chi bộ Phòng ban 1 (có mặt lúc 14 giờ 00);
 - Công đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng ban 1 (có mặt lúc 14 giờ 30).
Phòng họp 2
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp thống nhất các biểu mẫu về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết và các nội dung thảo luận nhóm chuẩn bị cho tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo  - Viện trưởng Viện Phát triển chất lượng giáo dục; 
 - TS. Phan Văn Lý (Chuyên viên Viện Phát triển chất lượng giáo dục );
 - Phó trưởng phòng Đào tạo đại học Võ Trà Nam;
 - Phó trưởng khoa Kinh tế Đỗ Thị Ý Nhi;
 - Phó trưởng khoa Ngoại ngữ Lê Thị Kim Oanh;
 - Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin - Điện- Điện tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
Phòng khách
Thứ ba, ngày 15/8/2017
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương về việc khảo sát cho việc thành lập Fablab/Techlab  - Lãnh đạo phòng Khoa học;
 - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
 - Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử.
Phòng khách
9 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự tổng kết năm học 2016-2017 của khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử  - Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, Khoa học, Công tác sinh viên;
 - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử
Phòng họp 3
10 giờ 00 Ủy nhiệm đ/c Phan Nguyễn Hồng Diễm - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra dự Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ khoa Kiến trúc – Xây dựng   Phòng họp 2
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự tổng kết năm học 2016-2017 của khoa Khoa học Quản lý  - Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, Khoa học, Công tác sinh viên;
 - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Khoa học quản lý.
Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 16/8/2017
  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp học Lớp cao cấp chính trị từ ngày 16/8 – 30/8/2017 (cả ngày)       
14 giờ 00
(chuyển qua 8 giờ 00 sáng cúng ngày)
Đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;
 - Bí thư các chi bộ trực thuộc.
Phòng họp 4
14 giờ 00 (MỚI) Hiệu trưởng làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương về dự án xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một Cùng dự:
- Lãnh đạo phòng Cơ sở vật chất
Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh
Thứ sáu, ngày 18/8/2017
7 giờ 40 (MỚI) Hiệu trưởng chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác - Các Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng Tổ chức;
-   Trợ lý Hiệu trưởng;
-   Viện trưởng Viện Phát triển chất lượng giáo dục;
- Trưởng khoa Sư phạm;
-   Phó Trưởng khoa Kinh tế Đỗ Thị Ý Nhi;
-   Phụ trách phòng Đào tạo sau đại học;
Cá nhân được phân công nhiệm vụ (do phòng Tổ chức thông báo).
Phòng khách
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp nhóm AUN của các khoa nghe báo cáo tiến độ quá trình thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN các ngành: Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm  - Lãnh đạo các phòng: Đảm bảo chất lượng, Đào tạo đại học;
 - Thành viên nhóm AUN của các khoa: Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử, Kinh tế, Ngoại ngữ, Khoa học quản lý, Sư phạm, Luật
Phòng họp 4
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự tổng kết năm học 2016-2017 của khoa Kiến trúc – Xây dựng  - Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, Khoa học, Công tác sinh viên; Tổ chức;
 - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Kiến trúc – Xây dựng
Phòng họp 3
16 giờ 30 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dùng cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9   Trường Quân sự tỉnh Bình Dương
Thứ bảy, ngày 19/8/2017
8 giờ 00 (MỚI) Sinh hoạt quy chế đầu năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ thường xuyên khóa tuyển sinh năm 2017. - Đại diện phòng Đào tạo Đại học;
- Lãnh đạo khoa, trợ lý khoa và giáo viên chủ nhiệm các lớp hệ thường xuyên thuộc các khoa: Sư phạm, Kiến trúc - Xây dựng, Công tác xã hội, Luật, Ngoại ngữ
Phòng Đào tạo đại học thông báo cho các khoa
 
 
 
                II.   HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 14/8/2017
7 giờ 30 (MỚI) Viện Phát triển chất lượng giáo dục tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến (onCDW) cho giảng viên các khoa: Khoa học quản lý, Sử, Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ, Công tác xã hội (cả ngày 14-16-18/8/2017, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30)  - Giảng viên các khoa tham gia tập huấn (do Viện Phát triển chất lượng giáo dục thông báo) Phòng học dãy I3 (kế bên khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử)
9 giờ 00 Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Trường “Định lý điểm bất động thông qua nón – chuẩn và độ đo phi compact với giá trị trong nón” do TS. Võ Viết Trí – khoa Khoa học tự nhiên chủ trì thực hiện  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Đại diện lãnh đạo khoa Khoa học tự nhiên;
 - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 916/QĐ-ĐHTDM ngày 02/8/2017.
Phòng họp 2
Thứ ba, ngày 15/8/2017
14 giờ 00 Khoa Tài nguyên môi trường tổ chức tổng kết năm học 2016-2017  - Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo đại học, Khoa học, Công tác sinh viên, Tổ chức;
 - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Tài nguyên môi trường
Phòng I2.101
14 giờ 00 (MỚI) Họp Hội đồng xét duyệt đề cương 02 sách hướng dẫn học tập “Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1” và “Hình học affine và Euclide” -  Đại diện phòng Khoa học;
-  Đại diện lãnh đạo khoa Khoa học tự nhiên;
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 914/QĐ-ĐHTDM ngày 02/8/2017 và 915/QĐ-ĐHTDM ngày 02/8/2017.
Văn phòng khoa Khoa học tự nhiên
Thứ năm, ngày 17/8/2017
7 giờ 30  Khoa Khoa học tự nhiên phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin-Điện – Điện tử tổ chức Tập huấn phương pháp giảng dạy E-learning cho giảng viên của khoa  - Toàn thể giảng viên khoa Khoa học tự nhiên Phòng máy tính dãy B4
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 11  tháng 8 năm 2017
                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                    TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                                                       
 
                                                                                         
                                             ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan