LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

14/07/2017 18:11 — 1202
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 29 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)
 

            I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 17/7/2017
8 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp tham dự tập huấn “Cách thức thúc đẩy sự thay đổi trong quản lý để đạt các mục tiêu đề ra” do các chuyên gia IBM báo cáo (cả ngày)  - Lãnh đạo các phòng;
 - Các thành viên tham gia tập huấn theo Công văn số 373/ĐHTDM-VPTCLGD ngày 10/7/2017;
 - Những người quan tâm
Phòng họp 4
Thứ ba, ngày 18/7/2017
8 giờ 00 Hiệu trưởng nghe Lãnh đạo Trung tâm Lý luận chính trị báo cáo Đề án giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo phương pháp E-learning  - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
 - Lãnh đạo và trưởng, phó bộ môn Trung tâm Lý luận chính trị;
 - ThS. Lương Thị Hải Thảo (do Trung tâm Lý luận chính trị mời);
 - Trưởng khoa Sử và trưởng, phó bộ môn Lịch sử Đảng;
 - Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Điện – Điện tử;
 - Trường các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 - Viện trưởng Viện Phát triển chất lượng giáo dục;
 - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.
Phòng họp 2
(chuyển sang phòng họp 3)
8 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Tọa đàm “Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án tăng cường phương pháp thiết kế bài giảng điện tử cho sinh viên các ngành sư phạm”  - Các thành viên tham dự tọa đàm theo Công văn số 373/ĐHTDM-VPTCLGD ngày 10/7/2017 Phòng họp 4
7 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9 khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019   Hội trường A - Ủy ban nhân dân Tp. Thủ Dầu Một
9 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp Hội đồng Cố vấn Ba Nhà - Thành phố Thông Minh Bình Dương  Cùng dự:
 - Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử
Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương
14 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát sơ bộ của Đoàn đánh giá ngoài cấp Trường - Lãnh đạo phòng Đảm bảo chất lượng;
- Thành viên các nhóm chuyên trách tự đánh giá;
- Cán bộ hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài (theo công văn số 374/ĐHTDM-HC ngày 10/7/2017);
Phòng F3.101
Thứ tư, ngày 19/7/2017
8 giờ 00 Hiệu trưởng tham gia Hội đồng xét giao đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh   Sở Khoa học Công nghệ tỉnh (Tầng 11, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh)
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 4 của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương   Hội trường A – UBND Tp. Thủ Dầu Nột
Thứ năm, ngày 20/7/2017
7 giờ 30  Hiệu trưởng tiếp Đoàn đánh giá ngoài đến làm việc tại Trường khảo sát sơ bộ cơ sở vật chất và hồ sơ minh chứng (cả ngày 20/7 và 21/7, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00)  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Lãnh đạo phòng Đảm bảo chất lượng;
 - Các thành viên được triệu tập theo công văn số 374/ĐHTDM-HC ngày 10/7/2017 (có mặt tại đơn vị trong thời gian làm việc của Đoàn đánh giá ngoài).
Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 21/7/2017
13 giờ 45 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp Ban Điều hành Thành phố Thông Minh Bình Dương   Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương
 
 
           II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ sáu, ngày 21/7/2017
8 giờ 00 Khoa Công nghệ sinh học phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương quay hình chương trình "Công nghệ nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trường Đại học Thủ Dầu Một" - Lãnh đạo khoa Công nghệ sinh học;
- ThS. Phan Văn Thuần (khoa Công nghệ sinh học).
 
Phòng thí nghiệm Trường ĐH Thủ Dầu Một
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 14  tháng 7 năm 2017
                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                          TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                                                       
 
 
 
                                                                                                        Lê Nguyễn Xuân Lan