LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

12/05/2017 17:53 — 1961
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 20 (Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)
 

          I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 15/5/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
17 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc tại Đại học Bách khoa Tp. HCM  - Cùng đi: Trưởng phòng Đào tạo đại học, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin. Đại học Bách khoa Tp. HCM
Thứ ba, ngày 16/5/2017
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp bàn về kế hoạch tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO và các biểu mẫu chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA  - Viện trưởng Viện Phát triển chất lượng giáo dục;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
- Giám đốc Trung tâm Thị trường lao động.
Phòng họp 2
8 giờ 30  Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 
 - Lãnh đạo Trường;
 - Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, viện, trung tâm, trạm Y tế.
 Lưu ý: Cán bộ, viên chức không tham dự được buổi sáng thì có thể dự vào buổi chiều.
Phòng máy B4.103
14 giờ 30  Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc  - Lãnh đạo và trợ lý hành chính các khoa.
 Lưu ý: Cán bộ, viên chức không tham dự được buổi chiều thì có thể dự vào buổi sáng.
Phòng máy B4.103
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp Trường “Sinh học và Công nghệ Sinh học khu vực Đông Nam Bộ - Lần 1”  -  Trưởng các phòng: Khoa học, Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở vật chất, Công tác Sinh viên;
 -  Lãnh đạo và trợ lý phụ trách công tác hành chính và khoa học của khoa Công nghệ Sinh học;
-  Viện trưởng Viện Đông Nam Bộ học.
Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 17/5/2017
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội thảo khoa học cấp Trường “Tác động của đô thị hóa đến đời sống của người dân khu vực Đông Nam bộ”  -  Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 -  Toàn thể cán bộ, giảng viên các khoa: Sư phạm, Công tác xã hội, Khoa học quản lý;
 -  Sinh viên các khoa: Sư phạm, Công tác xã hội, Khoa học Quản lý (do khoa điều động và quản lý);
 -  Những người quan tâm.
Hội trường 2
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai kế hoạch xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA  -  Lãnh đạo phòng: Đảm bảo chất lượng, Tổ chức, Kế hoạch – Tài chính;
 -  Lãnh đạo và thành viên nhóm AUN các khoa: Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử, Kinh tế, Ngoại ngữ.
Phòng họp 4
14 giờ 00
(MỚI)
Hiệu trưởng chủ trì họp về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 - Các Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng/phụ trách các phòng;
- Trưởng/phụ trách các khoa;
- Giám đốc các trung tâm: Tuyển sinh, Thị trường lao động, Công nghệ thông tin;
Viện Phát triển khoa học và công nghệ.
Lưu ý: Không cử người dự thay.
Phòng họp 4
Thứ năm, ngày 18/5/2017
7 giờ 30  Hiệu trưởng dự Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ V – Năm 2017 và Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Công ty TNHH Thế giới Gen  -  Các Phó Hiệu trưởng;
 -  Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 -  Thành viên Hội đồng đánh giá đề tài tham gia xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V” (theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017)
 -  Giảng viên, cán bộ hướng dẫn và sinh viên có đề tài tham gia xét giải thưởng;
-  Những người quan tâm
Hội trường 1
7 giờ 30 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị trực tuyến 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   Hội trường B
Tỉnh ủy
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội nghị “Khoa học – Chìa khóa của tương lai” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức   Hội trường 2
Thứ sáu, ngày 19/5/2017
7 giờ 30  Hiệu trưởng dự Tọa đàm “Quán triệt cuộc vận Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”  -    Các Phó Hiệu trưởng;
 -    Đảng viên trong Đảng bộ (bao gồm cả đảng viên Chi bộ Sinh viên);
 -    Cán bộ, viên chức khối phòng, ban, viện, trung tâm, trạm Y tế;
 -    Lãnh đạo khoa, bộ môn và tất cả giảng viên không có giờ dạy buổi sáng.
 Lưu ý: Lãnh đạo các đơn vị cử người điểm danh, báo cáo số liệu cho Ban Tổ chức.
Hội trường 1
Thứ bảy, ngày 20/5/2017
7 giờ 30 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền lên lớp giảng bài (cả ngày)   Phòng H3.101
14 giờ 30 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM   Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú)
Chủ nhật, ngày 21/5/2017
7 giờ 30 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền lên lớp giảng bài (cả ngày)   Phòng H3.101
 
        II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 15/5/2017
7 giờ 30 (MỚI) Khoa Tài nguyên môi trường tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy, khóa 2013-2017 (cả ngày, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30) - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
- Giảng viên hướng dẫn và sinh viên được bảo vệ khóa luận;
- Những người quan tâm.
Phòng E2.301 đến E2.304
Thứ ba, ngày 16/5/2017
7 giờ 30 (MỚI) Khoa Tài nguyên môi trường tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy, khóa 2013-2017 (cả ngày, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30) - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
- Giảng viên hướng dẫn và sinh viên được bảo vệ khóa luận;
- Những người quan tâm.
Phòng E2.401 đến E2.404
9 giờ 00  Khoa Công nghệ Sinh học tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học, khóa 2014-2017   Hội đồng xét tốt nghiệp cấp khoa. Văn phòng khoa (I1.104)
Thứ sáu, ngày 19/5/2017
14 giờ 00  Đoàn khoa Sử và Câu lạc bộ Sử học trẻ tổ chức Chung kết hội thi “Búp sen xanh” chào mừng 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Giảng viên và sinh viên khoa Sử;
 - Khách mời có thư mời riêng.
Hội trường 2
14 giờ 00 (MỚI) Khoa Ngữ văn tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, khóa 2014 - 2017  - Hội đồng xét tốt nghiệp cấp khoa Văn phòng khoa (I1.101)
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 12 tháng 5  năm 2017
                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                               TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                            Lê Nguyễn Xuân Lan