LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

05/05/2017 17:44 — 1571
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 19 (Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)
 

           I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 08/5/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 - Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp họp Hội đồng đánh giá xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Khoa học Xã hội Nhân văn 3  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo các khoa: Sử, Công tác xã hội;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Khoa học Xã hội Nhân văn 3 theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017;
 - Những người quan tâm.
Phòng họp 2
Thứ ba, ngày 09/5/2017
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự họp triển khai, phối hợp tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017  - Cùng dự: Trưởng phòng Đào tạo đại học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh)
8 giờ 00 (MỚI)  Họp chuẩn bị công tác tổ chức Ngày hội khoa học sinh viên và Lễ ký kết hợp tác với Công ty TNHH Thế giới Gen  -  Trưởng các phòng: Khoa học, Hành chính, Cơ sở vật chất, Kế hoạch – Tài chính;
 -  Đại diện lãnh đạo các khoa;
 -  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
 - Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử.
Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 10/5/2017
9 giờ 00  Hiệu trưởng tiếp và làm việc với PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai – Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM về chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học cho ngành Hóa học  - Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng;
 - Lãnh đạo khoa Khoa học tự nhiên;
 - Đại diện lãnh đạo các phòng: Khoa học, Đào tạo đại học, Tổ chức.
Phòng khách
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với khoa Ngữ văn để bàn về việc xây dựng Đề án “Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”   - Lãnh đạo phòng Đào tạo đại học;
 - Lãnh đạo và Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ thuộc khoa Ngữ văn;
 - Lãnh đạo Viện Phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng khách
Thứ năm, ngày 11/5/2017
8 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì hội ý lãnh đạo Trường  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
14 giờ 00  Đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng  -  Ủy viên Ban Chấp hành;
 -  Bí thư các chi bộ.
Phòng họp 2
Thứ sáu, ngày 12/5/2017
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội thảo khoa học cấp trường “Vật lý và ứng dụng”  - Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Giảng viên các khoa: Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử;
 - Sinh viên khoa Khoa học tự nhiên (do khoa điều động và quản lý);
 - Những người quan tâm.
Hội trường 2
8 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp góp ý báo cáo tự đánh giá và triển khai công tác chuẩn bị kiểm định ngoài cấp trường  - Lãnh đạo phòng Đảm bảo chất lượng;
 - Thành viên các nhóm chuyên trách và Ban thư ký của Hội đồng tự đánh giá cấp Trường;
Phòng họp 4
15 giờ 30  Hiệu trưởng chủ trì họp lãnh đạo  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng các phòng: Tổ chức, Đào tạo đại học, Kế hoạch – Tài chính;
 - Phó Trưởng phòng Cơ sở vật chất Nguyễn Nhật Hải;
 - Phó Trưởng phòng Tổ chức Nguyễn Thị Kim Ngọc;
 - Phụ trách kế toán Phạm Công Luận;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
Thứ bảy, ngày 13/5/2017
13 giờ 30
 Hiệu trưởng dự Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và khu vực học  - Các giảng viên đăng ký tham gia khóa học. Phòng họp 4
 
      II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 08/5/2017
7 giờ 30  Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Khoa học Giáo dục 2  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo khoa Sư phạm;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Khoa học Giáo dục 2 theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017;
 - Những người quan tâm.
Phòng H3.303
7 giờ 30  Khoa Khoa học Quản lý tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành Quản lý công nghiệp, khóa 2013-2017 (cả ngày)  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
 - Giảng viên hướng dẫn và sinh viên được bảo vệ khóa luận;
 - Những người quan tâm.
Phòng E2.206
8 giờ 00  Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ 3 (họp cả ngày)  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo các khoa: Tài nguyên môi trường, Công nghệ sinh học, Khoa học tự nhiên;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ 3 theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017;
 - Những người quan tâm.
Phòng H3.302
14 giờ 00  Lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử tiếp Ông Morikawa – Đại diện Công ty VN Japan Quality Consulting để trao đổi về việc tuyển chọn sinh viên đủ điều kiện đi làm việc tại Nhật   Phòng họp 3
Thứ ba, ngày 09/5/2017
7 giờ 30  Khoa Khoa học Quản lý tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành Quản lý giáo dục và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, khóa 2013-2017 (cả ngày)  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
 - Giảng viên hướng dẫn và sinh viên được bảo vệ khóa luận;
 - Những người quan tâm.
 - Phòng E2.401 và E2.405 (ngành QLGD);
 - Phòng E2.402 đến E2.404 (ngành QLTN&MT)
13 giờ 00  Khoa Công tác xã hội tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành Công tác xã hội, khóa 2013-2017  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
 - Giảng viên hướng dẫn và sinh viên được bảo vệ khóa luận;
 - Những người quan tâm.
Phòng E2.305
Thứ tư, ngày 10/5/2017
7 giờ 30  Khoa Khoa học Quản lý tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, khóa 2013-2017 (cả ngày)  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
 - Giảng viên hướng dẫn và sinh viên được bảo vệ khóa luận;
 - Những người quan tâm.
Phòng E2.302 và  E2.303 
Thứ năm, ngày 11/5/2017
8 giờ 00   Nhóm AUN của các khoa Kinh tế, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử họp báo cáo thực trạng công tác tổ chức đào tạo đối với 3 ngành Quản trị Kinh doanh, Hệ thống thông tin, Ngôn ngữ Anh theo chuẩn kiểm định AUN  - Thành viên nhóm AUN thuộc các khoa: Kinh tế, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin – Điện-Điện Phòng I2.110
Thứ sáu, ngày 12/5/2017
8 giờ 00  Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường “Phân cấp tài khóa và bất bình đẳng thu nhập tại khu vực Đông Nam bộ”  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo khoa Kinh tế;
 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 430 /QĐ-ĐHTDM ngày 24/4/2017
 - Những người quan tâm
Phòng họp 3
Thứ bảy, ngày 13/5/2017
8 giờ 00 (MỚI) Họp Hội đồng xét duyệt đề cương 02 đề tài cấp Trường “Điều tra, khảo sát, tìm hiều di văn Hán Nôm ở đình, chùa, miếu trên địa bàn Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và “Điều tra, khảo sát, tìm hiều di văn Hán Nôm ở đình, chùa, miếu trên địa bàn Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do PGS.TS. Hoàng Quốc - khoa Ngữ văn chủ nhiệm thực hiện - Đại diện phòng Khoa học;
- Lãnh đạo khoa Ngữ văn;
- Đại diện Viện Đông Nam bộ học;
- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 386/QĐ-ĐHTDM và Quyết định số 387/QĐ-ĐHTDM ngày 07/4/2017;
- Những người quan tâm.
Phòng họp 2
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 05 tháng 5  năm 2017
                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                             TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                                                                                     Đã ký
                                                                                                         Lê Nguyễn Xuân Lan