LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

28/04/2017 17:14 — 1483
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 18 (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)
 

            I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 01/5/2017
  Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5    
Thứ ba, ngày 02/5/2017
  Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ bù Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước 30/4    
Thứ tư, ngày 03/5/2017
7 giờ 30
(MỚI)
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh ủy   Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh
Thứ năm, ngày 04/5/2017
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội nghị “Đầu tư Nghiên cứu – Phát triển (R&D) và Đổi mới công nghệ: chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức   Hội trường 2
8 giờ 00  Hiệu trưởng nghe Viện Phát triển chất lượng giáo dục báo cáo về triết lý giáo dục hiện đại  - Lãnh đạo Viện Phát triển chất lượng giáo dục;
-  Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử;
-  ThS. Nguyễn Tấn Lộc (khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử);
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng.
Phòng khách
13 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đầu ra đối với khối ngành kinh tế đáp ứng nhu cầu thị trường lao động” do khoa Kinh tế tổ chức   Phòng họp 4
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác tổ chức “Ngày hội Khoa học Sinh viên lần thứ V – năm 2017”, Hội thảo khoa học cấp Trường “Tác động của Đô thị hóa đến đời sống của người dân khu vực Đông Nam Bộ”, Tọa đàm “Quán triệt cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và “Đối diện cách mạng công nghiệp 4.0 và nhận diện thế hệ Y”  - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Đào tạo đại học, Hành chính, Công tác sinh viên, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở vật chất;
 - Trưởng các khoa;
 - Viện trưởng các viện: Đông Nam Bộ học; Phát triển chất lượng giáo dục;
 - Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử;
 - Các thành viên Ban nội dung và Ban Hậu cần – Khánh tiết theo Kế hoạch số 16/KH-ĐHTDM ngày 09/3/2017 và Kế hoạch số 32/KH-ĐHTDM ngày 14/4/2017
Phòng họp 2
Thứ sáu, ngày 05/5/2017
7 giờ 30 Tọa đàm chuyên gia “Tiếp cận kỹ năng giảng dạy tích cực qua mô hình ISW của Canada cho giảng viên theo hướng chuyên nghiệp”  - Lãnh đạo Trường;
 - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Trưởng, phó bộ môn thuộc khoa;
 - Giảng viên không có giờ dạy buổi sáng (các khoa lập danh sách và gửi về phòng Khoa học trước ngày 03/5/2017);
 - Những người quan tâm.
Hội trường 2
14 giờ 00  Hiệu trưởng làm việc với Công ty TNHH Thế giới Gen trao đổi về việc hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  - Trưởng phòng Khoa học;
 - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm.
Phòng khách
Thứ bảy, ngày 06/5/2017
7 giờ 30
 Hiệu trưởng dự Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và khu vực học (học cả ngày, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30)  - Các giảng viên đăng ký tham gia khóa học. Phòng họp 4
 
 
       II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ tư, ngày 03/5/2017
7 giờ 30  Khoa Ngữ văn tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy, khóa 2013-2017 (cả ngày)  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
 - Giảng viên hướng dẫn và sinh viên khoa Ngữ văn được bảo vệ khóa luận;
 - Những người quan tâm.
Phòng E2.301, E2.302, E2.303
Thứ năm, ngày 04/5/2017
7 giờ 00  Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Khoa học Xã hội Nhân văn 1  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo khoa Hành chính – Luật;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Khoa học Xã hội Nhân văn 1 theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017;
 - Những người quan tâm.
Phòng H3.104
7 giờ 00  Khoa Kinh tế tổ chức cuộc thi Marketing Talent (vòng 2) dành cho sinh viên  - Sinh viên các khoa tham gia cuộc thi. Hội quán của Trường 
7 giờ 30  Khoa Công nghệ Sinh học tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học, khóa 2014-2017 (cả ngày)  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
 - Giảng viên hướng dẫn và sinh viên ngành Sư phạm Sinh học được bảo vệ khóa luận;
 - Những người quan tâm.
Phòng E2.203; E2.204; E2. 205; E2.206
8 giờ 00  Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Khoa học Xã hội Nhân văn 2  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo các khoa: Ngoại ngữ, Ngữ văn;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Khoa học Xã hội Nhân văn 2 theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017;
 - Những người quan tâm.
Phòng H3.105
8 giờ 00 Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Kỹ thuật Công nghệ 2  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo các khoa: Tài nguyên – Môi trường, Khoa học quản lý;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Kỹ thuật Công nghệ 2 theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017;
 - Những người quan tâm.
Phòng H3.103
8 giờ 00 Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngoại ngữ (tiếng Pháp) theo khung 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo dùng cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một  - Đại diện các phòng: Khoa học, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học;
- Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ;
- Lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ;
 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 443 /QĐ-ĐHTDM ngày 28/4/2017
Phòng họp 2
16 giờ 00  Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên  - Các đảng viên chi bộ khoa Khoa học tự nhiên Phòng họp 3
Thứ bảy, ngày 06/5/2017
7 giờ 30 (MỚI) Khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành Hệ thống thông tin và Kỹ thuật phần mềm, khóa 2013-2017  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
- Giảng viên hướng dẫn và sinh viên khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử được bảo vệ khóa luận;
- Những người quan tâm.
Phòng E4.104, E4.106
Chủ nhật, ngày 07/5/2017
7 giờ 00  Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức thi EPT – TDMU, tiếng Pháp B và tiếng Anh B (cả ngày, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00)  - Các thành viên Hội đồng thi và Giám thị coi thi;
 - Các thí sinh dự thi.
Các phòng học dãy B2 và dãy C1
8 giờ 00  Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Kỹ thuật Công nghệ 1  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo các khoa: Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử, Khoa học tự nhiên;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Kỹ thuật Công nghệ 1 theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017;
 - Những người quan tâm.
Phòng họp 2
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 28 tháng 4  năm 2017
                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                        TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                            (Đã ký)
 
 
                                                           Lê Nguyễn Xuân Lan