LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

07/04/2017 17:27 — 1902
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 15 (Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)
 

         I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 10/4/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
8 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì hội ý lãnh đạo Trường  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
10 giờ 00  Ủy nhiệm Trưởng phòng Khoa học và Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế làm việc với Đại diện Trường Đại học Chi Nan (Đài Loan) về việc phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công tác Xã hội và An sinh Xã hội trong bối cảnh cộng đồng Asian: Hội nhập và Phát triển bền vững”  - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Hợp tác Quốc tế;
 - Trợ lý Quan hệ Quốc tế;
 - Lãnh đạo khoa Công tác Xã hội.
Phòng họp 4
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với khoa Công nghệ Sinh học  - Lãnh đạo phòng Đào tạo Đại học;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Lãnh đạo khoa và trưởng, phó các bộ môn khoa Công nghệ Sinh học;
 - Giảng viên khoa Công nghệ Sinh học không có giờ dạy.
Phòng họp 4
Thứ ba, ngày 11/4/2017
9 giờ 00
 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp tiếp Đại diện Công ty Vietnam Japan Quality đến giới thiệu chương trình thực tập tại Nhật Bản cho sinh viên Trường  - Trưởng các phòng: Hợp tác Quốc tế, Đào tạo Đại học;
 - Trợ lý Quan hệ Quốc tế;
 - Trưởng khoa Công nghệ Sinh học
Phòng khách
14 giờ 00
 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với Công ty Việt Thành Công để thống nhất công tác triển khai mô hình ngân hàng và công ty mô phỏng phục vụ trong giảng dạy  - Trưởng, phó khoa Kinh tế;
 - Trưởng/ phụ trách và phó Bộ môn: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng;
 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa (khoa Kinh tế);
 - Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở Vật chất.
Phòng họp 4
Thứ tư, ngày 12/4/2017
8 giờ 00  Hiệu trưởng làm việc tại Đồng Nai để bàn việc hợp tác xây dựng xưởng thực hành

Quý Thầy, Cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 7 giờ 00 để xe đưa đi
 - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
 - Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo Đại học, Khoa học, Cơ sở Vật chất, Kế hoạch – Tài chính.
 
14 giờ 00
(dời lại, thời gian thông báo sau)
 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với các khoa có đào tạo trình độ thạc sĩ (phòng Đào tạo Sau Đại học chuẩn bị nội dung)  - Phụ trách phòng Đào tạo Sau Đại học;
 - Lãnh đạo các khoa: Ngoại ngữ, Sử, Ngữ văn, Khoa học Quản lý, Công tác Xã hội, Tài nguyên Môi trường, Kinh tế, Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử.
Phòng họp 4
19 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ Bế mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017   Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương
Thứ năm, ngày 13/4/2017
8 giờ 00
(MỚI)
Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức tọa đàm chuyên gia “Tiếp cận kỹ năng giảng dạy tích cực qua mô hình ISW của Canada cho giảng viên theo hướng chuyên nghiệp” - Các thành viên Ban Tổ chức  và Ban Hậu cần theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHTDM ngày 31/3/2017 Phòng họp 4
14 giờ 00 Tọa đàm chuyên gia “Thành phố thông minh: Những vấn đề đặt ra cho nghiên cứu và giáo dục đại học”  - Lãnh đạo Trường;
- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Sinh viên các khoa: Kiến trúc – Xây Dựng, Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử (do Khoa điều động và quản lý);
 - Những người quan tâm.
Hội trường 2
Thứ sáu, ngày 14/4/2017
7 giờ 30  Hội thảo khoa học cấp Trường “Mua bán, sáp nhập và sở hữu chéo ngân hàng, doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam”  - Lãnh đạo Trường;
 - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Giảng viên, sinh viên và học viên cao học khoa Kinh tế (do Khoa thông báo);
 - Những người quan tâm.
Hội trường 2
13 giờ 30
(dời lại, thời gian thông báo sau)
 Ủy nhiệm Trưởng phòng Khoa học dự họp hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến sản phẩm, môi trường và sức khỏe con người trong khu vực trồng cây có múi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức   Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
14 giờ 00 Hiệu trưởng làm việc với Ủy ban nhân dân Thị xã Tân Uyên để trao đổi, thống nhất việc phát triển nông nghiệp chất lượng cao

Quý Thầy, Cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 13 giờ để xe đưa đi
 - Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền;
 - Trưởng khoa Công nghệ Sinh học;
 - Phụ trách khoa Tài nguyên Môi trường;
 - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – thực nghiệm;
 - Trưởng phòng Khoa học;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Ủy ban nhân dân xã Bạch Đằng, TX. Tân Uyên
Thứ bảy, ngày 15/4/2017
13 giờ 30 Hiệu trưởng dự Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và khu vực học  - Các giảng viên đăng ký tham gia khóa học. Hội trường 2
 
 
        II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 10/4/2017
8 giờ 30  Khoa Công tác Xã hội tổ chức tập huấn “Các biện pháp phòng tránh thai an toàn” cho sinh viên  
 - Lãnh đạo khoa;
 - Ban Chấp hành Đoàn khoa;
 - Ban Chấp hành Liên Chi hội Hội Sinh viên khoa;
 - Sinh viên khoa Công tác Xã hội và sinh viên các khoa khác đã đăng ký tham gia
 
Hội trường 2
13 giờ 30  Khoa Công tác Xã hội tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên  
 - Lãnh đạo khoa;
 - Thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài;
 - Giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài;
 - Sinh viên thực hiện đề tài;
 - Những người quan tâm.
 
Phòng họp dãy I2
Thứ ba, ngày 11/4/2017
8 giờ 30 Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia tình nguyện Quốc tế IBM cho sinh viên Trường với chủ đề “Bí quyết đi đến thành công”  
 - Đại diện Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Đại diện phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;
 - Sinh viên các khoa (do Đoàn Trường điều động);
 - Những người quan tâm.
 
Hội trường 2
Thứ năm, ngày 13/4/2017
13 giờ 00  
 Đoàn chuyên gia tình nguyện Quốc tế IBM dự giờ các lớp học thuộc khoa Ngoại ngữ (lớp học được dự giờ do khoa Ngoại ngữ chọn)
 
  Phòng học của các lớp khoa Ngoại ngữ
Thứ sáu, ngày 14/4/2017
7 giờ 30 (MỚI) Khoa Sư phạm tổ chức Hội thảo “Ảnh hưởng của gia đình đến sự trưởng thành nhân cách” - Đại diện phòng Khoa học;
- Giảng viên và sinh viên khoa Sư phạm;
- Những người quan tâm.
Phòng họp 3
9 giờ 30  
 Trưởng khoa Công nghệ Sinh học làm việc với Trung tâm Công nghệ Sinh học ứng dụng tỉnh Đồng Nai để trao đổi việc hợp tác nghiên cứu khoa học
 
 - Lãnh đạo khoa;
 - ThS. Nguyễn Anh Dũng (Khoa Công nghệ Sinh học)
Trung tâm Công nghệ Sinh học ứng dụng tỉnh Đồng Nai
Thứ bảy, ngày 15/4/2017
8 giờ 00 (MỚI) Họp Hội đồng Khoa học Ngành Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử - Đại diện phòng Khoa học;
- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 329/QĐ-ĐHTDM ngày 23/3/2017
Phòng họp 4
8 giờ 00 (MỚI) Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường: “Đặc điểm ngữ âm vùng Đông Nam Bộ và việc dạy Tập đọc, Chính tả ở tiểu học trên địa bàn (trường hợp các trường thuộc Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do TS. Hồ Văn Tuyên (khoa Ngữ văn) chủ trì thực hiện - Đại diện phòng Khoa học;
- Các thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHTDM ngày 28/3/2017
Phòng họp 3
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 07 tháng 4  năm 2017
                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                        TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
                                                           (Đã ký) 
 
                                                             Lê Nguyễn Xuân Lan