LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

01/04/2017 14:34 — 1709
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 14 (Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017)
 

Thời gian Nội dung Thành phần  Địa điểm
Thứ hai, ngày 03/4/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 - Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Lễ  khởi động Chương trình tình nguyện viên quốc tế IBM CSC Việt Nam lần thứ 14 tại Bình Dương  Cùng dự:
- Trưởng khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử.
Phòng họp 1 – Khách sạn Becamex (số 230, Đại lộ Bình Dương)
13 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc Lãnh đạo khoa Kinh tế để thống nhất quy trình thực hiện mở ngành đào tạo đại học chất lượng cao các ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán  - Lãnh đạo khoa Kinh tế;
 - Trưởng các phòng: Tổ chức, Đào tạo Đại học, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở Vật chất, Hành chính, Đảm bảo Chất lượng
 - Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - TS. Phan Văn Lý và ThS. Lê Quỳnh Nhi (Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục);
 - Thành viên các nhóm xây dựng chương trình đào tạo đại học chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán theo Quyết định 1511/QĐ-ĐHTDM ngày 26/8/2016 (do Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục thông báo).
Phòng họp 2
14 giờ 00   Hiệu trưởng tiếp các chuyên gia tình nguyện Quốc tế IBM tư vấn cho trường Dự án Xây dựng Kế hoạch Chiến lược E-learning  - Trưởng các phòng: Hợp tác Quốc tế, Hành chính;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử;
 - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Phó Trưởng khoa Sư phạm Võ Thị Ngọc Trâm;
 - ThS. Võ Hoàng Sang (khoa Ngoại ngữ);
 - ThS. Nguyễn Thị Tuấn Anh (khoa Sư phạm);
 - ThS. Nguyễn Tấn Lộc (khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử).
Phòng khách
Thứ ba, ngày 04/4/2017
7 giờ 30 Nghe thông tin thời sự quý I năm 2017
Quý Thầy, Cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 7 giờ 00 để xe đưa đi.
 - Ban Chấp hành Đảng ủy Trường;
 - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;
 - Cấp ủy các chi bộ trực thuộc;
 - Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường.
Hội trường Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh (Thành phố mới)
9 giờ 30
 Hiệu trưởng dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Viễn thông Bình Dương
Quý Thầy, Cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 8 giờ 45 để xe đưa đi
 - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng phòng Khoa học;
 - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Trưởng khoa Kinh tế;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Trợ lý Hiệu trưởng;
 - Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử.
Khách sạn Becamex (Thành phố mới)
13 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc Lãnh đạo khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử để thống nhất quy trình thực hiện mở ngành đào tạo đại học chất lượng cao ngành Hệ thống thông tin  - Lãnh đạo khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Trưởng các phòng: Tổ chức, Đào tạo Đại học, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở Vật chất, Hành chính, Đảm bảo Chất lượng
 - Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - TS. Phan Văn Lý và ThS. Lê Quỳnh Nhi (Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục);
 -  Thành viên nhóm xây dựng chương trình đào tạo đại học chất lượng cao ngành Hệ thống thông tin theo Quyết định 1511/QĐ-ĐHTDM ngày 26/8/2016 (do Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục thông báo).
Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 05/4/2017
7 giờ 30 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 10 (Mở rộng)   Hội trường B –
Tỉnh ủy
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức tọa đàm chuyên gia “Thành phố thông minh: Những vấn đề đặt ra cho nghiên cứu và giáo dục đại học” và “Tiếp cận kỹ năng giảng dạy tích cực qua mô hình ISW của Canada cho giảng viên theo hướng chuyên nghiệp”  - Các thành viên Ban Tổ chức  và Ban Hậu cần theo Kế hoạch số 28/KH-ĐHTDM và Kế hoạch số 29/KH-ĐHTDM ngày 31/3/2017 Phòng họp 2
13 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc Lãnh đạo khoa Sư phạm để thống nhất quy trình thực hiện mở ngành đào tạo đại học chất lượng cao các ngành Mầm non, Tiểu học  - Lãnh đạo khoa Sư phạm;
 - Trưởng các phòng: Tổ chức, Đào tạo Đại học, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở Vật chất, Hành chính, Đảm bảo Chất lượng
 - Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - TS. Phan Văn Lý và ThS. Lê Quỳnh Nhi (Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục);
 - Thành viên các nhóm xây dựng chương trình đào tạo đại học chất lượng cao ngành Mầm non, Tiểu học theo Quyết định 1511/QĐ-ĐHTDM ngày 26/8/2016 (do Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục thông báo).
Phòng họp 2
14 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động phong trài thi đua năm 2017   Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh
Thứ năm, ngày 06/4/2017
   Cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) 01 ngày. Lưu ý :
 - Phòng Cơ sở Vật chất phụ trách việc treo Quốc kỳ tại Trường.
 - Trưởng các đơn vị triển khai đến CBVC và SV thực hiện treo Quốc kỳ tại nơi cư trú.
 
18 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương   Trường THPT chuyên Hùng Vương
Thứ sáu, ngày 07/4/2017
7 giờ 30  Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh (Nội dung: Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”)   Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh
Thứ bảy, ngày 08/4/2017
13 giờ 30 Hiệu trưởng dự Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và khu vực học  - Các giảng viên đăng ký tham gia khóa học. Hội trường 2
19 giờ 30 Hiệu trưởng dự Lễ Khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia   Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
Bình Dương, ngày 31 tháng 3  năm 2017
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
(Đã ký)
Lê Nguyễn Xuân Lan