LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

17/02/2017 17:09 — 3281
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 08 (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 20/02/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 - Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
7 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng lên lớp giảng bài    
8 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì hội ý lãnh đạo trường  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng các phòng: Tổ chức, Kế hoạch – Tài chính;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
14 giờ 00  Hiệu trưởng dự họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2015-2016 của khoa Tài nguyên Môi trường  - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Tài nguyên Môi trường;
 -  Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Khoa học, Công tác Sinh viên, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức, Hành chính.
Phòng họp 2
Thứ ba, ngày 21/02/2017
7 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng lên lớp giảng bài    
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ thường xuyên khóa X (đợt tuyển sinh năm 2016)  - Trưởng, phó phòng Đào tạo Đại học;
 - Lãnh đạo phòng Thanh tra;
 - Lãnh đạo khoa và trợ lý phụ trách công tác giáo vụ hệ thường xuyên của các khoa: Hành chính – Luật, Kinh tế, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử, Sư phạm, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Công tác Xã hội, Xây dựng.
Phòng họp 2
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2015-2016 của khoa Ngoại ngữ  - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Ngoại ngữ;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Khoa học, Công tác Sinh viên, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức, Hành chính.
Phòng họp 2
14 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp Ban Tổ chức chuyến tham quan Ninh Thuận
 - Các thành viên Ban Tổ chức theo kế hoạch số 09/KH-ĐHTDM ngày 13/02/2017;
 - Trưởng phòng Hành chính;
 - PGS.TS. Lê Tuấn Anh (khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử).
Phòng khách
Thứ tư, ngày 22/02/2017
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị hội thảo khoa học cấp Trường “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA”  - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Đảm bảo Chất lượng, Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở Vật chất;
 - Lãnh đạo các khoa: Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử, Kinh tế, Ngoại ngữ
Phòng họp 2
9 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp tiếp Ông Pei Liu – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Phùng Giáp (Đài Loan) đến học tập, chia sẻ kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận CDIO  - Trưởng các phòng: Quan hệ Quốc tế; Đào tạo Đại học;
 - Trợ lý Quan hệ Quốc tế;
 - Lãnh đạo Viện phát triển chất lượng đào tạo;
 - Nhóm chuyên trách CDIO (do phòng Quan hệ Quốc tế thông báo).
Phòng khách
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2015-2016 của khoa Hành chính – Luật  - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Hành chính – Luật;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Khoa học, Công tác Sinh viên, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức, Hành chính.
Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 23/02/2017
8 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn bổ sung kiến thức kỹ năng xã hội cho sinh viên năm cuối  - Trưởng các khoa;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Cơ sở vật chất;
 - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Đại diện Trung tâm Phát triển Công tác Xã hội.
Phòng họp 2
9 giờ 00
(dời lại, thời gian thông báo sau)
 Hiệu trưởng làm việc với Viện Viễn Đông Bắc Cổ (EFEO)
(Quý thầy, cô có mặt tại Trường lúc 7 giờ 20 để xe đưa đi)
 - Trưởng phòng Khoa học.
 - Các thành viên Ban Đề án nghiên cứu khoa học liên ngành;
Viện Viễn Đông Bắc Cổ - Số 113 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM
14 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp Hội đồng Ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn   Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1076/QĐ-ĐHTDM ngày 13/8/2015 Phòng khách
Thứ sáu, ngày 24/02/2017
7 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền lên lớp giảng bài    
15 giờ 00
(dời lại 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 25/02/2017)
 Hiệu trưởng làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận  - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Khoa học;
 - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường Lao động;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
Bình Dương, ngày 17 tháng 02  năm 2017
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
       (Đã ký)         
   
Lê Nguyễn Xuân Lan