LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

10/02/2017 16:53 — 2027
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 07 (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 13/02/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 - Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
7 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng lên lớp giảng bài    
8 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác   - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng phòng Tổ chức; Trợ lý Hiệu trưởng;
 - Các cá nhân được phân công nhiệm vụ (do phòng Tổ chức thông báo).
Phòng khách
8 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh năm 2017  Các đoàn đi tư vấn tuyển sinh theo Quyết định số 91/QĐ-ĐHTDM ngày 10/02/2017.  Phòng họp 2
Thứ ba, ngày 14/02/2017
7 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng lên lớp giảng bài    
7 giờ 30 Hiệu trưởng dự Tọa đàm chuyên gia “Định hướng giá trị và phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một trong bối cảnh hội nhập quốc tế”  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Trưởng, phó Bộ môn thuộc các khoa;
 - Mời dự: Giảng viên không có giờ dạy buổi sáng.
Hội trường 2
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia “Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” giữa Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Khoa học XH&NV Tp. HCM và Học viện Cán bộ Tp.HCM.  - Lãnh đạo khoa Khoa học Quản lý;
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở Vật chất;
 - Tổng Biên tập Tạp chí.
Phòng họp 2
14 giờ 45 (MỚI)  Hiệu trưởng làm việc với chuyên gia Hà Lan về “Thành phố thông minh”  - Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền;
 - Trưởng phòng Khoa học;
 - Trưởng các khoa: Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử; Kiến trúc – Xây dựng, Kinh tế, Tài nguyên Môi trường, Công nghệ Sinh học;
 - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ.
Phòng khách
Thứ tư, ngày 15/02/2017
9 giờ 00  Hiệu trưởng dự họp mặt báo chí đầu năm Xuân Đinh Dậu 2017 của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Bình Dương  Cùng dự: Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử, Tổng Biên tập Tạp chí. Trung tâm Hội nghị Lucky Square – Thành phố Mới Bình Dương
14 giờ 00 (MỚI)
(chuyển qua 
8 giờ sáng cùng ngày)
Hiệu trưởng làm việc với toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử   - Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng;
 - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Trưởng các phòng: Tổ chức, Đào tạo Đại học, Khoa học;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng họp 4
Thứ năm, ngày 16/02/2017
8 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì họp xét nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên
 - Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn trường;
 - Phó Trưởng phòng Tổ chức: Phan Nguyễn Hồng Diễm và Trần Thị Kim Ngọc;
 - Trưởng phòng  Kế hoạch – Tài chính;
  - Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp về công tác tổ chức Hội thảo cấp trường “Công nghệ sinh học và Sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam Bộ - lần thứ I”  Trưởng phòng Khoa học; Lãnh đạo khoa Công nghệ Sinh học. Phòng họp 2
8 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học (ngành Văn hóa học và ngành Chính trị học) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương  - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Cơ sở Vật chất, Tổ chức, Kế hoạch – Tài chính;
 - Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện.
Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 17/02/2017
7 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền lên lớp giảng bài    
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam   Số 01 Phố Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
8 giờ 30  Hiệu trưởng làm việc với Ban Đề án nghiên cứu khoa học liên ngành của Trường  - Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền;
 - Trưởng phòng Khoa học; Trưởng các khoa;
 - Các thành viên Ban Đề án nghiên cứu khoa học liên ngành (theo Quyết định số 1782/QĐ-ĐHTDM ngày 26/10/2016);
 - Các nhóm nghiên cứu khoa học liên ngành (do Ban Đề án NCKH liên ngành thông báo).
Phòng họp 4
14 giờ 00 (MỚI)  Hiệu trưởng làm việc với toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Kiến trúc - Xây dựng  - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Kiến trúc – Xây dựng;
 - Trưởng các phòng: Tổ chức, Đào tạo Đại học, Khoa học;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
 - Mời dự: PGS.TS. Hoàng Xuân Niên.
Phòng họp 4
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
Bình Dương, ngày 10 tháng 02  năm 2017
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                           
 (Đã ký)
 
 Lê Nguyễn Xuân Lan