LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

03/02/2017 16:38 — 1609
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 06 (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 06/02/2017
6 giờ 45 Chào cờ đầu tuần
- Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 - Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
7 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng lên lớp giảng bài    
17 giờ 00 Hiệu trưởng dự họp mặt đầu năm với cán bộ, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương   Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh
Thứ ba, ngày 07/02/2017
7 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng lên lớp giảng bài    
Thứ tư, ngày 08/02/2017
8 giờ 00 (MỚI) Hiệu trưởng chủ trì họp thống nhất định hướng và kế hoạch nghiên cứu của Viện Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ, Viện Phát triển chất lượng Đại học, Viện Đông Nam Bộ học và Trung tâm Nghiên cứu - Thực Nghiệm
 - Các Phó Hiệu trưởng;
 - PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc; PGS.TS. Hoàng Xuân Niên; TS. Lương Thy Cân; PGS.TS. Lê Tuấn Anh; TS. Nguyễn Thị Liên Thương;
 - Trưởng phòng Khoa học, Tổng Biên tập Tạp chí.
Phòng khách
Thứ năm, ngày 09/02/2017
8 giờ 00
(dời lại, thời gian thông báo sau)
 
Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ thường xuyên khóa 10 (đợt tuyển sinh năm 2016)
 - Trưởng, phó phòng Đào tạo Đại học;
 - Lãnh đạo khoa và trợ lý phụ trách công tác giáo vụ hệ thường xuyên của các khoa: Hành chính – Luật, Kinh tế, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử.
Phòng họp 2
9 giờ 00 (MỚI)  Hiệu trưởng dự Tập huấn Xây dựng Chiến lược phát triển Trường trong 5 năm tới

 (Quý Thầy, Cô tập trung tại Trường lúc 7 giờ 30 để xe đưa đi)
 Cùng dự:
 - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
 - Trưởng các phòng: Đảm bảo Chất lượng, Khoa học, Tổ chức, Đào tạo Đại học, Hành chính, Cơ sở Vật chất, Công tác Sinh viên;
 - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện;
 - Trưởng và  phó các khoa: Kinh tế, Công nghệ Thông tin - Điện-Điện tử, Ngoại ngữ, Tài nguyên Môi trường, Công nghệ Sinh học, Luật (Mỗi khoa cử 01 Phó Trưởng khoa dự)
Đại học Quốc gia Tp. HCM
(P. Linh Trung, Quận Thủ Đức)
Thứ sáu, ngày 10/02/2017
7 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền lên lớp giảng bài    
Thứ bảy, ngày 11/02/2017
8 giờ 30 Lễ khai giảng các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 3 năm 2016
 - Lãnh đạo Trường;
 - Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường.
Hội trường 1
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 03 tháng 02  năm 2017
                            TL. HIỆU TRƯỞNG
                 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                
 
 
 
                                Lê Nguyễn Xuân Lan