LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

01/02/2017 16:48 — 821
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 05 (Từ ngày 30/01/2017 đến ngày 05/02/2017)
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ năm, ngày 02/02/2017 (Mùng 6 Tết)
9 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì họp mặt đầu năm  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng/phụ trách các đơn vị thuộc trường;
 - Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn trường.
Phòng họp 4
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
      Bình Dương, ngày 01 tháng 02  năm 2017
      TL. HIỆU TRƯỞNG
      TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH