LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

12/01/2019 11:11 — 1806
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 03 (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)
 
        I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 14/01/2019
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần
 - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng;
 - Viên chức khối hành chính, các trung tâm, viện;
 - Đảng viên Chi bộ sinh viên;
 - Đoàn viên Chi đoàn khối chuyên viên.
Sân cờ
8 giờ 15  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội nghị sơ kết Học kỳ I, năm học 2018-2019 của khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
 
 - Cán bộ, giảng viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Văn phòng, Khoa học, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức, Công tác sinh viên
Phòng họp 4
Thứ ba, ngày 15/01/2019
8 giờ 00  Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Trường năm 2018  - Lãnh đạo Trường;
 - Trưởng/phụ trách các đơn vị thuộc Trường (không cử người dự thay).
Phòng họp 4
Thứ tư, ngày 16/01/2019
7 giờ 30
 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội thảo khoa học “Công bố Quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Việt Nam” do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức
 
  Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM
14 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương   Cùng dự:
 - Lãnh đạo các phòng: Công tác sinh viên, Kế hoạch – Tài chính.
Phòng khách
15 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp Chi bộ Phòng ban 3  - Đảng viên Chi bộ Phòng ban 3 Phòng họp 3
Thứ năm, ngày 17/01/2019
8 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hệ thường xuyên (đợt tốt nghiệp tháng 12/2018)
 -  Trưởng khoa, Giám đốc và thư ký chương trình đào tạo của các khoa;
 -  Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Công tác sinh viên, Kế hoạch – Tài chính, Đảm bảo chất lượng.
 (Lưu ý: không cử người dự thay)
 
Phòng họp 4
8 giờ 30 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự  Hội nghị sơ kết Học kỳ I, năm học 2018-2019 của khoa Khoa học quản lý  - Cán bộ, giảng viên khoa Khoa học quản lý;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Văn phòng, Khoa học, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức, Công tác sinh viên.
Phòng họp 3
8 giờ 30 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị sơ kết Học kỳ I, năm học 2018-2019 của khoa Khoa học tự nhiên  
 - Cán bộ, giảng viên khoa Khoa học tự nhiên;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Văn phòng, Khoa học,Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức, Công tác sinh viên.
 
Phòng H3.110
11 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp mặt cùng Hội Nông dân tỉnh Bình Dương   Nhà hàng 18E
(Số 58 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa)
14 giờ 00 (MỚI)  
 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì làm việc với Đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Henry Park (Singapore) và Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore
 
 - Khoa Ngoại ngữ: TS. Nguyễn Hoàng Tuấn, ThS. Nguyễn Văn Hùng; ThS. Nguyễn Kim Hải; ThS. Nguyễn Thị Phương Khanh; ThS. Nguyễn Khoa Trường An; ThS. Thập Doanh Thương;
 - Khoa Sư phạm: ThS. Võ Thị Ngọc Trâm, ThS. Nguyễn Thị Thu Trang;
ThS. Hoàng Anh – Khoa Kiến trúc – Xây dựng và Mỹ thuật.
Phòng khách
14 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội nghị sơ kết Học kỳ I, năm học 2018-2019 của khoa Sư phạm  - Cán bộ, giảng viên khoa Sư phạm;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Văn phòng, Khoa học, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức, Công tác sinh viên.
Phòng họp 3
14 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh dự Hội nghị sơ kết Học kỳ I, năm học 2018-2019 của khoa Kỹ thuật – Công nghệ  - Cán bộ, giảng viên khoa Kỹ thuật – Công nghệ;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Văn phòng, Khoa học, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức, Công tác sinh viên.
Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 18/01/2019
8 giờ 30 (MỚI)  Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với Trung tâm kiểm định – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng  -  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
 -  Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng;
 -  Trưởng phòng Đào tạo đại học;
Thư ký Hội đồng Trường.
Phòng khách
8 giờ 00  
 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị Ban Chấp hành lần 7 tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018 (theo thư mời của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương)
 
  Hội trường B- Tỉnh ủy Bình Dương
14 giờ 00 (MỚI)  Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với khoa Kiến trúc – Xây dựng và Mỹ thuật
 - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Khoa Kiến trúc – Xây dựng và Mỹ thuật: Lãnh đạo khoa; Giám đốc, Phó  - Giám đốc chương trình đào tạo;
 - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Thư ký Hội đồng Trường.
 
Phòng khách
14 giờ 00
(dời lại 15 giờ 00 cùng ngày)

 
 Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh dự Hội nghị sơ kết Học kỳ I, năm học 2018-2019 của khoa Kiến trúc – Xây dựng và Mỹ thuật  - Cán bộ, giảng viên khoa Kiến trúc – Xây dựng và Mỹ thuật;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Văn phòng, Khoa học, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức, Công tác sinh viên
Phòng họp 4
14 giờ 00 (MỚI)  
 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội nghị sơ kết Học kỳ I, năm học 2018-2019 của khoa Ngoại ngữ
 
 
 - Cán bộ, giảng viên khoa Ngoại ngữ;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Văn phòng, Khoa học, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức, Công tác sinh viên.
 
Phòng họp 3
15 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng chủ trì họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện đề tài cấp trường năm học 2018-2019
 - Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch-Tài chính, Khoa học;
 - Chủ nhiệm đề tài (do phòng Khoa học mời).
Phòng họp 2
16 giờ 30
 Chủ tịch Hội đồng Trường dự họp mặt cùng với cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
  Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

        II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 14/01/2019
   Trung tâm Thị trường lao động và Khởi nghiệp dự tập huấn Dự án V2WORK (từ ngày 14/01 – 17/01/2019)    
 
 Các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức cấp đơn vị (theo Kế hoạch số 02/KH-ĐHTDM ngày 05/01/2019

(Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp vui lòng đăng ký với Văn phòng)
 
   
7 giờ 30  Viện Phát triển chiến lược tổ chức tập huấn E-Learning cho giảng viên khoa Kinh tế và khoa Khoa học tự nhiên  
 - Đại diện Viện Phát triển chiến lược;
 - Giảng viên khoa Kinh tế và khoa Khoa học tự nhiên
Phòng E4.101
7 giờ 30  Chi bộ khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên  - Đảng viên Chi bộ khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Phòng họp 1
14 giờ 00 Phòng Đào tạo đại học làm việc với Giám đốc chương trình đào tạo: Hóa học, Quy hoạch vùng đô thị và Kỹ thuật phần mềm để thống nhất học phần thực tập tốt nghiệp
 - Lãnh đạo phòng Đào tạo đại học;
 - Giám đốc chương trình đào tạo: Hóa học, Quy hoạch vùng đô thị và Kỹ thuật phần mềm
Phòng họp 3
Thứ tư, ngày 16/01/2019
8 giờ 30 Phòng Khoa học tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu nuôi trồng nấm trùng thảo (Cordyceps militaris) trên môi trường nhân tạo tại Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương”, do TS. Nguyễn Thị Liên Thương làm chủ nhiệm đề tài  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định, do phòng Khoa học thông báo)
Phòng họp 3
Thứ năm, ngày 17/01/2019
 
 Trung tâm Thị trường lao động và Khởi nghiệp tham gia khóa tập huấn Đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về kĩ năng điều phối, tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội, phát triển doanh nghiệp xã hội, do Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội đồng Anh phối hợp với trường Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM tổ chức.
 
  Hội trường, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức)
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                               Bình Dương, ngày 13  tháng 01 năm 2019
                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
                                                                ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan