LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

05/01/2019 16:26 — 1588
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 02 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)
 
        I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

   
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 07/01/2019
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần
 - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng;
 - Viên chức khối hành chính, các trung tâm, viện;
 - Đảng viên Chi bộ sinh viên;
 - Đoàn viên Chi đoàn khối chuyên viên.
Sân cờ
11 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh dự liên hoan tất niên của Bưu điện tỉnh Bình Dương   Sảnh B – Công viên Văn hóa Thanh Lễ
Thứ ba, ngày 08/01/2019
13 giờ 15  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)
 - Toàn thể cán bộ giảng viên thuộc Trường;
 - Đảng viên Chi bộ sinh viên (do Chi bộ sinh viên thông báo)
Hội trường 1
Thứ tư, ngày 09/01/2019
  Chủ tịch Hội đồng Trường đi công tác tại Đà Lạt (Ngày 09/01 và 10/01/2019)

Quý Thầy, Cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 15 giờ 30 để xe đưa ra sân bay

 Cùng đi:
 - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ;
 - Trưởng các phòng: Khoa học, Đào tạo sau đại học; Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học Võ Trà Nam;
 - Thư ký Hội đồng Trường
 
8 giờ 00
 
 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
 
  Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
 Cùng dự:
 - Lãnh đạo phòng Tổ chức
 
Phòng họp A – UBND tỉnh Bình Dương
14 giờ 00  Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
 - Trưởng phòng Đào tạo đại học;
 - Phó Trưởng khoa Sư phạm Võ Thị Ngọc Trâm;
 - Giám đốc, Phó Giám đốc chương trình đào tạo: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn.
Tầng 7 – Viễn thông tỉnh Bình Dương (VNPT Bình Dương)
Thứ năm, ngày 10/01/2019
8 giờ 00  
 Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh chủ trì làm việc với các khoa: Khoa học xã hội và nhân văn, Ngoại ngữ, Sư phạm để thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế

(Phòng Hợp tác Quốc tế gửi trước cho các khoa dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 - Lĩnh vực Hợp tác quốc tế)
 - Lãnh đạo khoa và giám đốc chương trình đào tạo của các khoa: Khoa học xã hội và nhân văn, Ngoại ngữ, Sư phạm;
 - Lãnh đạo phòng Hợp tác Quốc tế.
Phòng họp 2
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh chủ trì làm việc với các khoa: Kinh tế, Khoa học quản lý để thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế
(Phòng Hợp tác Quốc tế gửi trước cho các khoa dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 - Lĩnh vực Hợp tác quốc tế)
 - Lãnh đạo khoa và giám đốc chương trình đào tạo của các khoa: Kinh tế, Khoa học quản lý;
 - Lãnh đạo phòng Hợp tác Quốc tế.
Phòng họp 2
Thứ sáu, ngày 11/01/2019
7 giờ 30
 
 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2018) trên địa bàn tỉnh (theo thư mời của Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương)
 
  Hội trường 1– Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
8 giờ 00
 Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh chủ trì làm việc với các khoa: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật – Công nghệ, Kiến trúc – Xây dựng và Mỹ thuật để thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế
(Phòng Hợp tác Quốc tế gửi trước cho các khoa dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 - Lĩnh vực Hợp tác quốc tế)
 
 - Lãnh đạo khoa và giám đốc chương trình đào tạo của các khoa: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật – Công nghệ, Kiến trúc – Xây dựng và Mỹ thuật;
 - Lãnh đạo phòng Hợp tác Quốc tế.
Phòng họp 2

        II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 07/01/2019
7 giờ 30
 Phòng Khoa học tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu sách hướng dẫn học tập “Thực hành Hóa hữu cơ”, do ThS. Lưu Huỳnh Vạn Long làm chủ biên
 
 - Đại diện phòng Khoa học;
 - Thành viên Hội đồng (theo Quyết định, do phòng Khoa học thông báo).
Phòng họp 3
Thứ ba, ngày 08/01/2019
9 giờ 00  Viện Phát triển Khoa học công nghệ và khoa Khoa học tự nhiên làm việc với Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Quốc gia Tp. HCM  - Lãnh đạo: Viện phát triển khoa học công nghệ, khoa Khoa học tự nhiên
Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Quốc gia Tp. HCM (Cơ sở 2: phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, Bình Dương)
 
16 giờ 30  Chi bộ Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên  - Đảng viên chi bộ Sinh viên Phòng họp 1
Thứ sáu, ngày 11/01/2019
8 giờ 30  
 Phòng Khoa học tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Trường “Khảo sát hàm lượng Estrogen và Progesterone trong phân của cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus Pallas, 1777) trong điều kiện nuôi nhốt”, do ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền làm chủ nhiệm đề tài.
 - Đại diện phòng Khoa học;
 - Thành viên Hội đồng (theo Quyết định, do phòng Khoa học thông báo).
Phòng họp 3
Thứ bảy, ngày 12/01/2019
7 giờ 30 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa lần IX, năm 2018 - Chủ đề “Ứng dụng kỹ thuật – Công nghệ trong thành phố thông minh” -  Lãnh đạo khoa và giảng viên khoa;
- Sinh viên và học viên cao học của khoa.
Phòng họp 1,2,3
8 giờ 00  Phòng Đào tạo sau đại học tổ chức chấm luận văn thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam (Cả ngày)  - Hội đồng chấm luận văn;
 - Học viên tham gia bảo vệ luận văn.
Phòng họp 4
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                               Bình Dương, ngày 05  tháng 01 năm 2019
                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
                                                          ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan