KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Từ tháng 7/2018, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập từ sự hợp nhất của 3 khoa: Sử, Ngữ Văn, Công tác xã hội. Website của Khoa đang trong quá trình hoàn thiện, vui lòng xem thông tin từ 3 đơn vị thành viên trước khi hợp nhất.