KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Giới thiệu phòng Đảm bảo chất lượng

 

I.Giới thiệu

1.Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tiếng Anh: OFFICE OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

2. Tên viết tắt của đơn vị:  

Tiếng Việt: ĐBCL

Tiếng Anh: OEQA

3.  Tên trước đây: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

4.  Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Thủ Dầu Một

5.  Địa chỉ của đơn vị: Tầng 3 dãy nhà Hiệu bộ, số 6 Trần Văn Ơn, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

6. Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: 06503 844 027

Email: phongktkdcl@tdmu.edu.com

7.  Năm thành lập đơn vị: 2010

8.  Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị:

Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng được thành lập theo Quyết định số 340/QĐ-ĐHTDM do Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, ký ban hành ngày 30/3/2010, là đơn vị quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

Đến năm 2013 đổi tên “Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng” thành “Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.” Năm 2014 đổi tên thành Phòng đảm bảo chất lượng.

Trong quá trình hoạt động, Phòng ĐBCL đã đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

9. Danh hiệu thi đua:

Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2010-2011” (Quyết định số 1725/QĐ-ĐHTDM ký ngày 14/11/2011);

Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2012-2013” (Quyết định số 2763/QĐ-UBND ký ngày 04/11/2013).

II. Chức năng

Phòng đảm bảo chất lượng thực hiện chức năng:

- Tham mưu và trực tiếp điều hành công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các chức  năng  khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

III. Nhiệm vụ

- Tham mưu đề xuất Lãnh đạo Trường  ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của Trường;

- Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường;

- Chủ trì việc tổ chức triển khai cũng như theo dõi tiến độ và kết quả của việc thực hiện công tác tự đánh giá trong phạm vi toàn Trường, đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá ngoài để kiểm định chất lượng cấp nhà nước;

- Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…);

- Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn Trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài;

- Xây dựng và tuyên truyền về văn hoá chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động đảm bảo chất lượng để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường biết nhằm nâng cao nhận thức chung về công tác đảm bảo chất lượng, khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

IV. Sơ đồ tổ chức.