CDIO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT TỔ CHỨC TẬP HUẤN “THIẾT KẾ ĐỀ CƯƠNG TÍCH HỢP THEO PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN ĐỀ XƯỚNG CDIO”

28/01/2015 08:16 — 3566
Từ ngày 21/8 tới ngày 23/8/2014, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức lớp tập huấn “Thiết kế đề cương tích hợp theo phương thức tiếp cận đề xướng CDIO” cho lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn và các cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm tới chương trình.

Mục tiêu của đợt tập huấn hướng tới tìm hiểu triết lý của đề xướng CDIO trong việc xây dựng chương trình đào tạo thông qua bộ 12 tiêu chuẩn và bộ chuẩn đầu ra; hiểu được phương pháp xây dựng đề cương chương trình/ đề cương môn học tích hợp; hiểu được sự cần thiết lựa chọn phương pháp dạy và học phù hợp và phương pháp đánh giá (cấp chương trình và cấp môn học).

Tại buổi tập huấn, PGS. TS. Đồng Thị Bích Thủy - Trung tâm Nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học đại học (CEE) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia TPHCM đã giới thiệu khái quát về mô hình mới đào tạo kỹ sư, cử nhân khoa học - CDIO (Conceive – hình thành ý tưởng; Design – thiết kế ý tưởng; Implement – thực hiện; Operate – vận hành), những yêu cầu về chương trình đào tạo sinh viên kỹ thuật, mục đích đào tạo theo mô hình CDIO, hệ thống tiêu chuẩn của CDIO,… PGS.TS. PGS. TS. Đồng Thị Bích Thủy nhấn mạnh, CDIO là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học. Xây dựng chương trình đào tạo theo các tiếp cận CDIO nhằm đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. PGS.TS đã có những phân tích, đánh giá về tầm quan trọng và sự cần thiết phải tiếp cận CDIO trong xây dựng và vận hành chương trình đào tạo vào việc rà soát, chuẩn hóa chương trình hiện nay, nhất là việc hoàn thiện chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục.

Các giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học đại học (CEE) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia TPHCM đã báo cáo các nội dung gồm: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn CDIO, giới thiệu quan điểm chương trình tích hợp theo cách tiếp cận CDIO, mục tiêu và chuẩn đầu ra (CĐR) cấp chương trình đào tạo, cấp môn học, tích hợp kỹ năng trong hoạt động dạy và học, xây dựng hệ thống đánh giá, thiết kế đề cương tích hợp, ứng dụng và thực hành thiết kế đề cương.

Tại buổi tập huấn, cán bộ giảng viên Nhà trường đã được tiếp cận nhiều kiến kiến thức, kinh nghiệm về cách thiết kế chương trình đào tạo, xây dựng và đánh giá đề cương môn học theo phương pháp tiếp cận CDIO, xây dựng hệ thống đánh giá, thiết kế đề cương tích hợp.


Bài đăng cùng chủ đề

Đang tải...