THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy (Quyết định công nhận tốt nghiệp số 70/QĐ-ĐHTDM và số 68/QĐ-ĐHTDM)

15/02/2017 10:16 — 2166
THÔNG BÁO
V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy
 đợt tốt nghiệp tháng 02/2017 (Theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHTDM ngày 02/02/2017 và Quyết định số 68/QĐ-ĐHTDM ngày 02/02/2017)
1. Hồ sơ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- Sinh viên có tên trong các Quyết định công nhận tốt nghiệp mang theo bản gốc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Sinh viên kiểm tra thông tin in bằng trong Danh sách được công nhận tốt nghiệp (họ và tên, ngày tháng năm sinh, phái, xếp loại), nếu có sai sót phản hồi về Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (Phòng A1.104) trước ngày 27/02/2017 để chỉnh sửa.

2. Hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp gồm:

- Bản gốc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng.

- Biên lai: Lệ phí cấp bằng, xác nhận hoàn thành học phí do phòng Kế hoạch – Tài chính Trường Đại học Thủ Dầu Một cấp.

- Đối với sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp nhưng chưa nộp đủ chuẩn đầu ra (Xem danh sách theo Mục 3), khi nhận bằng phải nộp bổ sung bản sao có chứng thực chứng chỉ tin học, ngoại ngữ:

+ Đối với chứng chỉ ngoại ngữ là DELF/HSK sinh viên phải nộp kèm thêm bản dịch.

+ Đối với chứng chỉ ngoại ngữ là TOEIC/TOEFL/IELTS, Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ sẽ gửi đến đơn vị cấp phát để hậu kiểm, trong vòng 01 tuần làm việc sẽ thông báo cho sinh viên kết quả.

* Lưu ý: Sinh viên phải trực tiếp đến nhận, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền do cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

3. Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp (xem tại đường link: http://www.thudaumot.edu.vn/van-bang-chung-chi/qd-cong-nhan-va-cap-vb-cc):

- Cao đẳng : Quyết định số 70/QĐ-ĐHTDM ngày 02/02/2017
- Đại học: Quyết định số 68/QĐ-ĐHTDM ngày 02/02/2017

* Lưu ý: Sinh viên chưa nộp đủ chuẩn đầu ra sẽ không có chữ “CB” tại cột “Cấp bằng (CB)” trong danh sách.

4. Thời gian - Địa điểm nhận:

4.1. Thời gian: Buổi sáng từ 8h - 11h15, buổi chiều từ 14h đến 16h15, cụ thể:

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Từ ngày 22/02/2017  vào Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần.

- Bằng tốt nghiệp: Từ ngày 05/04/2017 vào Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần.

4.2. Địa điểm: Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (Phòng A1.104), điện thoại: 0650.3840230.

Thông báo khác

THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 - Đợt tốt nghiệp tháng 06/2017
Ngày đăng: 15/06/2017 09:27
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 69/QĐ-ĐHTDM và 160/QĐ-ĐHTDM
Ngày đăng: 14/04/2017 15:47
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên cao đẳng khóa 2014-2017
Ngày đăng: 23/03/2017 09:27
Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2014 – 2016 (Lớp DLD14TH204, DLD14TH205, DLD14TH206)
Ngày đăng: 17/03/2017 14:06
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên đại học khóa 2013-2017
Ngày đăng: 07/12/2016 21:57
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015, đại học khóa 2011- 2015, hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 06/2016
Ngày đăng: 06/09/2016 15:54
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015 hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 04/2016
Ngày đăng: 29/08/2016 16:36
Nhận bằng tốt nghiệp đại học khóa 2012-2016, cao đẳng khóa 2013-2016 hệ chính quy và hệ thường xuyên đợt tốt nghiệp tháng 6/2016
Ngày đăng: 27/06/2016 11:14