Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học lớp DLD15AV101

96
THÔNG BÁO
V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học lớp DLD15AV101
 
1. Hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp gồm:

- Bản gốc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng.

- Biên lai nộp lệ phí cấp bằng do phòng Kế hoạch – Tài chính Trường Đại học Thủ Dầu Một cấp.

- Đối với sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp nhưng chưa nộp đủ chuẩn đầu ra (Xem mục: Sinh viên/Văn bằng-chứng chỉ/QĐ công nhận và cấp VBCC), khi nhận bằng phải nộp bổ sung bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ:

+ Đối với chứng chỉ ngoại ngữ là DELF/HSK sinh viên phải nộp kèm thêm bản dịch.

+ Đối với chứng chỉ ngoại ngữ là TOEIC/TOEFL/IELTS, Tổ Văn bằng chứng chỉ sẽ gửi đến đơn vị cấp phát để hậu kiểm, trong 01 tuần làm việc sẽ thông báo cho sinh viên kết quả.

* Lưu ý: Sinh viên phải trực tiếp đến nhận, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền do cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2. Thời gian – Địa điểm nhận bằng:

Vào Thứ 3 hàng tuần (Buổi sáng từ 8h - 11h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30) tại Tổ Văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (phòng A1.104).

Thông báo khác

Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 6/2017THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 - Đợt tốt nghiệp tháng 06/2017Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 69/QĐ-ĐHTDM và 160/QĐ-ĐHTDMThông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên cao đẳng khóa 2014-2017Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2014 – 2016 (Lớp DLD14TH204, DLD14TH205, DLD14TH206)THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy (Quyết định công nhận tốt nghiệp số 70/QĐ-ĐHTDM và số 68/QĐ-ĐHTDM)Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên đại học khóa 2013-2017Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015, đại học khóa 2011- 2015, hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 06/2016Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015 hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 04/2016Nhận bằng tốt nghiệp đại học khóa 2012-2016, cao đẳng khóa 2013-2016 hệ chính quy và hệ thường xuyên đợt tốt nghiệp tháng 6/2016
http://hotro.tdmu.edu.vn/chat/client/?website=1