Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 69/QĐ-ĐHTDM và 160/QĐ-ĐHTDM

2565
1. Hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp gồm:

- Bản gốc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng.

- Biên lai nộp lệ phí cấp bằng do phòng Kế hoạch – Tài chính Trường Đại học Thủ Dầu Một cấp.

- Đối với sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp nhưng chưa nộp đủ chuẩn đầu ra (Xem danh sách theo Mục 2), khi nhận bằng phải nộp bổ sung bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ:

+ Đối với chứng chỉ ngoại ngữ là DELF/HSK sinh viên phải nộp kèm thêm bản dịch.

+ Đối với chứng chỉ ngoại ngữ là TOEIC/TOEFL/IELTS, Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ sẽ gửi đến đơn vị cấp phát để hậu kiểm, trong 01 tuần làm việc sẽ thông báo cho sinh viên kết quả.

* Lưu ý: Sinh viên phải trực tiếp đến nhận, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền do cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2. Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

Xem tại Website trường vào mục: Sinh viên/Văn bằng-chứng chỉ/QĐ công nhận và cấp VBCC:

- Quyết định số 69/QĐ-ĐHTDM ngày 02/02/2017

- Quyết định số 160/QĐ-ĐHTDM ngày 02/03/2017

* Lưu ý: Sinh viên chưa nộp đủ chuẩn đầu ra sẽ không có chữ “CB” tại cột “Cấp bằng (CB)” trong danh sách.

3. Thời gian – Địa điểm nhận bằng:

- Thời gian: Sáng chủ nhật ngày 14/5/2017
- Địa điểm:

Giờ
Phòng E4.101
 

Phòng  E4.102
 

Phòng  E4.104
 

Lớp
 
Số lượng
Lớp
 
Số lượng
Lớp
 
Số lượng
8h – 9h15
DLD14TH204
 
38 DLD14TH205 42 DLD14TH206 38
9h15-10h
CVV13MN01
 
27 DLD14MN01 50 DBC14QT01 19
10h-10h30
CVV13MN02
 
13 DBV13AV01
DBV13AV02
12
11
10h30-11h00 CLC12MN01

CLA13MN01

CVV12MN01

CVV12TH02

CVV13TH01

DLD12TH01

DLD14TH101

DLD14TH102
01

02

04

06

04

01

01

02

DLD14TH103

DLD14KT01

DLD12HT01

DLB12KT01

DLB12KT02

DLB12AV01

DLB13AV01

DLB13MN01

DLB12XD01

DVV11XH01
 
04

04

01

01

01

02

01

01

04

02
   


* Trường hợp sinh viên không thể đến nhận vào thời gian nêu trên: Sau ngày 14/5/2017 nhận tại Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (A1.104), vào Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần (Buổi sáng từ 8h - 11h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30).

Thông báo khác

http://hotro.tdmu.edu.vn/chat/client/?website=1