Quyết định 1982/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả môn học giáo dục thể chất bậc đại học hệ chính quy khóa 2015-2019

28
TẢI VỀ FILE PDF

QĐ công nhận và cấp VB-CC khác

QĐ 1534/QĐ-ĐHTDM - 21/11/2017 về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khóa 6, năm 2017Quyết định 1410/QĐ-ĐHTDM ngày 31/10/2017 về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Bối dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non khóa 18, năm 2017 Quyết định 1981/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc đại học hệ chính quy khóa 2015-2019Quyết định 1980/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả môn học giáo dục thể chất bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 2015-2018Quyết định 1979/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 2015-2018Quyết định 1829/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả môn học giáo dục thể chất bậc đại học hệ chính quy khóa 2014-2018Quyết định 1830/QĐ-ĐHTDM về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc đại học hệ chính quy khóa 2014-2018Quyết định 1233/QĐ-ĐHTDM ngày 19/9/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)Quyết định 1232/QĐ-ĐHTDM ngày 19/9/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)Quyết định 1191/QĐ-ĐHTDM ngày 08/9/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học khóa 2015-2017
http://hotro.tdmu.edu.vn/chat/client/?website=1