THÔNG BÁO

Đánh giá học phần năm học 2016 - 2017 thông qua Website quản lý đào tạo

06/01/2017 09:31 — 1087
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

V/v tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên theo mô hình kết nối giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
Ngày đăng: 20/01/2017 08:30
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học “Đảm bảo kiểm định chất lượng đại học theo AUN-QA”
Ngày đăng: 19/01/2017 09:43
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học "Văn học Đông Nam Bộ thế kỷ XX"
Ngày đăng: 17/01/2017 16:14
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học, chủ đề "Công nghệ sinh học và sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam Bộ"
Ngày đăng: 17/01/2017 16:11
Thông báo V/v đề xuất, đặt hàng đề tài NCKH & PTCN, đề tài NCKH xã hội và Nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018
Ngày đăng: 22/12/2016 09:53
Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH & PTCN tỉnh Bình Dương năm 2017 (Đợt 1)
Ngày đăng: 21/12/2016 15:10
Thư mời tham gia Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ V
Ngày đăng: 02/12/2016 08:57
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tác động của quá trình đô thị đến tâm lý của người dân khu vực ĐNB"
Ngày đăng: 01/12/2016 10:47
Thông báo khóa sổ kế toán năm 2016
Ngày đăng: 21/11/2016 08:40
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế "Phát triển kinh tế VN trong tiến trình hội nhập quốc tế"
Ngày đăng: 09/11/2016 14:53