THÔNG BÁO

Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH & PTCN tỉnh Bình Dương năm 2017 (Đợt 1)

21/12/2016 15:10 — 1476
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Thư mời viết bài hội thảo QG "Đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững vùng Nam bộ: Lý luận, thực tiễn và đối thoại chính sách"
Ngày đăng: 23/05/2017 14:41
Công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN 2018 thuộc chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020
Ngày đăng: 10/05/2017 09:07
Thư mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia "Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế trọng điểm phía Nam"
Ngày đăng: 30/03/2017 15:34
Tuyển sinh đi học tại U-Crai-Na năm 2017
Ngày đăng: 29/03/2017 15:06
Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học tại trường ĐH Sư phạm Tp.HCM chủ đề "Cán bộ trẻ với thực tiễn khoa học"
Ngày đăng: 28/03/2017 10:18
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học "Nam bộ từ năm 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài"
Ngày đăng: 20/03/2017 14:25
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tác động của quá trình đô thị đến đời sống của người dân khu vực ĐNB"
Ngày đăng: 13/03/2017 14:57
Danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Trường của giảng viên năm 2017
Ngày đăng: 06/03/2017 11:43
Thông báo việc khoán tiền nước uống
Ngày đăng: 01/03/2017 08:17
Thông báo học bổng Tiến sĩ SNU Predident Fellowship (SPF) của Đại học Quốc gia Seoul tại Hàn Quốc 21017
Ngày đăng: 17/02/2017 11:01