NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tạp chí ĐH Thủ Dầu Một: thêm 4 ngành được tính điểm xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

21/09/2017 08:42 — 3464
Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã duyệt cho Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một được thêm 4 ngành tính điểm công trình khoa học khi xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư từ năm 2017. 4 ngành mới gồm: Kinh tế, Sinh học, Văn học, Giáo dục học. Như vậy đến nay, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một có 7 ngành được tính điểm công trình khoa học khi xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Tạp chí  Đại học Thủ Dầu Một là tạp chí khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, xuất bản 2 tháng/kỳ. Từ năm 2017, tạp chí chính thức ra mắt phiên bản tiếng Anh.
 
Các ngành được tính điểm công trình khoa học khi xét công nhân chức danh GS, PGS trên Tạp chí ĐH Thủ Dầu Một
 
STT Tên ngành Số điểm Thời gian được tính điểm
1. Liên ngành Sử học - Khảo Cổ học - Dân tộc học 0 - 0,50 Tất cả các bài đã xuất bản
2. Tâm lý học 0 - 0,50 Tất cả các bài đã xuất bản
3. Ngôn Ngữ học 0 - 0,25 Từ 2016
4. Kinh tế 0 - 0,25 Từ 2017
5. Sinh học 0 - 0,25 Từ 2017
6. Văn học 0 - 0,50 Từ 2017
7. Giáo dục học 0 - 0,25 Từ năm 2017
  
Tạp chí phiên bản tiếng Anh vừa xuất bản
Phạm Văn Thịnh (Tạp chí)

Bài đăng cùng chủ đề

Hội thảo Quốc tế “Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng Asean: Hội nhập và phát triển bền vững”
Ngày đăng: 17/11/2017 15:58
Nghiệm thu đề tài “Đánh giá tác động hợp lực của cao chiết từ các bộ phận khác nhau của cây khế Averrhoa carambola L. với nano Vàng (Gold nanoparticles) trên khuẩn Staphylococcus aureus”.
Ngày đăng: 23/10/2017 09:55
Khảo sát nghiên cứu cây bản địa và chuyển giao KHCN cho các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
Ngày đăng: 19/10/2017 11:28
Người đưa khoa học gần gũi với cuộc sống
Ngày đăng: 19/09/2017 14:18
Hội thảo khoa học “Nam bộ từ năm 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài”
Ngày đăng: 31/08/2017 06:44
Giải pháp “Thiết bị định vị lỗi cáp ngầm điện lực” đạt giải Nhất hội thi Sáng tạo kỹ thuật Bình Dương
Ngày đăng: 25/08/2017 11:10
Đề tài “Định lý điểm bất động thông qua nón chuẩn và độ đo phi compact với giá trị trong nhóm” được nghiệm thu loại xuất sắc
Ngày đăng: 16/08/2017 09:57
Khoa Công nghệ sinh học tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường, hướng dẫn “tiêu dùng xanh” cho người dân.
Ngày đăng: 08/08/2017 09:44
Sách dịch “Tư duy phản biện dành cho sinh viên” được nghiệm thu loại xuất sắc
Ngày đăng: 28/07/2017 15:11
Ký kết hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ với tỉnh Bến Tre
Ngày đăng: 14/07/2017 15:55
http://hotro.tdmu.edu.vn/chat/client/?website=1